Möjligheter att lämna farligt avfall

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna farligt avfall (färgrester, kemikalier m.m.).
Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna farligt avfall

Kommentar

När det gäller möjligheterna att lämna farligt avfall har det inte skett någon större förändring över tiden. Här är missnöjet fortfarande relativt utbrett. I årets undersökning svarade nästan 40 procent att de var missnöjda medan 34 procent var nöjda.
Indikator TEMA.9.4.4
Senast uppdaterad: 2017-06-08