Skötsel av återvinningsstationer

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av den närmaste återvinningsstationen (gröna behållarna).
Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av den närmaste återvinningsstationen

Kommentar

Andelen som uppger att de är nöjda med möjligheten att källsortera och lämna avfall nära bostaden fortsätter att öka. Samma positiva utveckling syns i frågan om hur fastighetens källsorteringsrum/miljöstuga samt den närmsta återvinningsstationen sköts och städas.
Indikator TEMA.9.4.2
Senast uppdaterad: 2017-06-08