Tillgång till återvinningscentraler

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna grovsopor på återvinningscentralerna.
Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna grovavfall på återvinningscentralerna

Kommentar

45 procent av invånarna är nöjda med möjligheterna att lämna grovavfall på återvinningscentral, medan totalt 24 procent är missnöjda.
Indikator TEMA.9.4.5
Senast uppdaterad: 2017-06-08