Avfall som materialåtervinns

Återvinningsstation
ÅtervinningsstationDiagrammet visar andelen av hushållsavfallet som går till materialåtervinning. Här ingår även trädgårdsavfall och matavfall till central biologisk behandling samt hemkompostering och matavfall till kvarnar.
Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.
Datakälla: Avfallweb/Kolada

Kommentar

Totalt 29 procent av hushållens avfall samlas in för materialåtervinning eller för biologisk behandling. Återvinningsgraden är lägre i Stockholm än medel bland Sveriges kommuner.
Indikator TEMA.9.1.4
Senast uppdaterad: 2020-08-28
Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall