Avfall som materialåtervinns

Diagrammet visar andelen av hushållsavfallet som går till materialåtervinning. Här ingår även trädgårdsavfall och matavfall till central biologisk behandling samt hemkompostering och matavfall till kvarnar.
Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.
Datakälla: www.avfallweb.se

Kommentar

Totalt 27 procent av hushållens avfall materialåtervinns eller går till biologisk behandling. Detta motsvarar nivån "dålig uthållighet" enligt Avfall Sveriges utvärderingskriterier. Tidigare fanns ett nationellt mål att öka återvinningen till 50 procent senast 2010.

Tillståndsklassning

 Mycket god uthållighet >60 %
 God uthållighet 50–60 %
 Mindre god uthållighet 30–50 %
 Dålig uthållighet <30 %
Indikator TEMA.9.1.4
Senast uppdaterad: 2018-04-23
Ansvarig organisation