Förnybara drivmedel vid avfallsinsamling

Sopbil
Avfallsinsamling med sopsug, Hammarby Sjöstad. Foto: Yanan Li
Andel förnybara drivmedel vid insamling av mat- och restavfall
Datakälla: Avfallweb/Kolada

Kommentar

Sopbilarna som samlar in mat- och restavfall i Stockholm drivs sedan 2018 till 100 procent av förnybara bränslen. Stockholm ligger bättre till än medel bland Sveriges kommuner.
Indikator TEMA.9.1.10
Senast uppdaterad: 2020-03-04