Mängd insamlat avfall

Indikatorn omfattar kärl- och säckavfall, grovavfall, producentansvarsavfall samt farligt avfall. Vid omräkning till kg/person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus, och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.
Mängd insamlat avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.
Datakälla: www.avfallweb.se

Kommentar

Den totala mängden hushållsavfall per person minskar kontinuerligt.

Säck- och kärlavfallet förbränns i Högdalenverket och blir till värme och el. Grovavfallet sorteras vid en sorteringsanläggning. Material som är brännbart såsom trä och plast, flisas och förbränns för energiutvinning. Metaller återvinns som ny metall.

Indikator TEMA.9.1.1
Senast uppdaterad: 2018-09-06
Ansvarig organisation