Mängd insamlat matavfall

Indikatorn visar mängd källsorterat matavfall som samlas in av Stockholms stad. Insamlat matavfall går till biogasproduktion med möjlig näringsåterförsel till jordbruksmark.

Mängd insamlat matavfall i Stockholms stad
Färgruta Storkök, restaurang, butik
Färgruta Hushåll, insamling
Färgruta Hushåll, hemkompost
Datakälla: Data från Trafikkontoret, avfallsavdelningen. Nyckeltal från Avfall Sverige och Avfallweb

Kommentar

Matavfallsinsamlingen ökar. Störst volymer kommer från restauranger och storhushåll. Där har staden arbetat längst och där går det att få in relativt stora volymer från få hämtställen. Sedan flera år erbjuds alla villaägare, men även bostadsbolag och bostadsrättsföreningar hämtning av matavfall. Allt fler ansluter sig till matavfallsinsamlingen.

Andelen matavfall som går till biologisk behandling är 15,1 procent 2014. Stadens målsättning är att samla in 70 procent av matavfallet till 2020 och 50 procent till 2018. Sedan slutet av 2010 går allt matavfall som staden samlar in till biogasproduktion.
Indikator TEMA.9.1.8
Senast uppdaterad: 2016-09-01
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt