Mängd mat- och restavfall

Diagrammet visar mängden mat- och restavfall som samlas in från hushållen i Stockholm jämfört med andra kommuner.
Insamlad mängd mat- och restavfall i Stockholm jämfört med andra kommuner.
Datakälla: Avfallweb/Kolada

Kommentar

Totalt 242 kg mat- och restavfall per person samlas in från Stockholmarna. Mängderna har minskat tydligt sedan 2007 men ligger högre i Stockholm än medel bland Sveriges kommuner.

Tillståndsklassning

 Dålig hållbarhet >240 kg/person
 Mindre god hållbarhet 210–240 kg/person
 God hållbarhet 170–210 kg/person
 Mycket god hållbarhet <170 kg/person
Indikator TEMA.9.1.9
Senast uppdaterad: 2019-10-30