Matavfall till biologisk behandling

Indikatorn visar andelen av uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling. Stadens målsättning är att samla in 50 procent av matavfallet till 2018 och 70 procent av matavfallet till 2020. Det finns även ett motsvarande nationellt etappmål om att öka insamlingen till 50 procent 2018.
Andel matavfall till biologisk behandling av förväntad uppkommen mängd
Datakälla: AvfallWeb

Kommentar

Matavfallsinsamlingen ökar. Störst volymer kommer från restauranger och storhushåll. Där har staden arbetat längst och där går det att få in relativt stora volymer från få hämtställen. Sedan flera år erbjuds alla villaägare, men även bostadsbolag och bostadsrättsföreningar hämtning av matavfall. Allt fler ansluter sig till matavfallsinsamlingen. Sedan slutet av 2010 går allt matavfall som staden samlar in till biogasproduktion.

Årsmålet på 30 % för mängden matavfall som går till biologisk behandling har inte uppnåtts 2016. Resultatet på 19 % är dock en ökning från 15 860 ton 2015 till 17 970 ton.

Orsakerna till att målet inte uppfyllts är problem med att få in matavfall från restauranger och livsmedelsbutiker samt att arbetet med att få in matavfall från livsmedelsbutiker har avstannat. Under 2016 ökade antalet anslutna verksamheter med 14 % till 1 426 st. Målet beträffande totala antalet anslutna hushåll har uppnåtts väl, en ökning med närmare 17 000 hushåll till totalt 85 040 st

Årsmål 2016: 30 procent.
Årsmål 2017: 40 procent.
Årsmål 2018: 50 procent.
Årsmål 2019: 60 procent.

Indikator TEMA.9.1.5
Senast uppdaterad: 2018-04-23
Ansvarig organisation