Skötsel och städning av parker och naturområden

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av parker och naturområden i stadsdelen.

Andel av invånarna som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av parker och naturområden i stadsdelen
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Stockholms medborgarenkät, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.9.5.4
Senast uppdaterad: 2015-02-27