Skötsel och städning av parker och naturområden

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av parker och naturområden i stadsdelen.
Andel av invånarna som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av parker och naturområden i stadsdelen
Stadsdel Senaste värdet (%) Datum
Östermalm  74 2013
Norrmalm  73 2013
Skarpnäck  68 2013
Skärholmen  66 2013
Hässelby-Vällingby  65 2013
Hela Stockholm  61 2016
Hägersten-Liljeholmen  59 2013
Rinkeby-Kista  59 2013
Älvsjö  59 2013
Bromma  56 2013
Enskede-Årsta-Vantör  55 2013
Farsta  55 2013
Kungsholmen  55 2013
Spånga-Tensta  55 2013
Södermalm  55 2013
Datakälla: Stockholms medborgarenkät, Miljöförvaltningen

Kommentar

Totalt i staden svarar 84 procent att de är nöjda med tillgången till parker och naturområden i den egna stadsdelen. Sett till resultatet över tid har det inte skett några större förändringar i frågan. De stadsdelar där invånarna i störst utsträckning svarade att de aldrig går ut i parker eller naturområden, är även de stadsdelar där invånarna är minst nöjda med tillgången till natur.
Indikator TEMA.9.5.4
Senast uppdaterad: 2019-05-23