Skräpföremål per undersökningsområde

Mätningen av skräpfrekvens genomförs på trottoarer, gångbanor och gågator i tre av Stockholms stadsdelar, Kungsholmen, Bromma och Farsta. Mätningen görs på omkring 200 platser i varje stadsdel och pågår under ett antal veckor. Mätningen genomförs av SCB på uppdrag av stiftelsen Håll Sverige Rent och Stockholms stad.
Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvadratmeter. Redovisning per undersökningsområde.
Datakälla: HSR, SCB

Kommentar

Kungsholmen är skräpigare än Bromma och Farsta. Stockholm som helhet är mindre skräpigt än snittet för alla svenska undersökningsområden.

Sverigesnittet omfattar mätningar i arton stadsdelar i tio städer. Stadsdelarna är ej slumpade utan subjektivt valda av respektive kommun.

Indikator TEMA.9.5.2
Senast uppdaterad: 2018-12-09

Dokument