Sorteringsvanor, avfall

Källsortering i Hammarby sjöstad
Källsortering i Hammarby sjöstad. Foto: Svartpunkt

Stockholmarna källsorterar i högre grad än tidigare. De allra flesta källsorterar åtminstone returförpackningar och tidningspapper.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Återvinning av elavfall

Indikator TEMA.9.3.8 Andel invånare som oftast eller alltid lämnar elavfall till återvinning.

Hushåll som komposterar

Kompletterande indikator TEMA.9.3.9 Andel hushåll i Stockholm som oftast eller alltid sorterar sitt matavfall till kompostering.
Delområde TEMA.9.3
Senast uppdaterad: 2016-11-18