Sorteringsvanor, avfall

Källsortering i Hammarby sjöstad
Källsortering i Hammarby sjöstad. Foto: Svartpunkt
Stockholmarna källsorterar i högre grad än tidigare. De allra flesta källsorterar åtminstone returförpackningar och tidningspapper.
Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Kompletterande dataunderlag

Indikatorer

Återvinning av elavfall

IndikatorTEMA.9.3.8 Andel invånare som oftast eller alltid lämnar elavfall till återvinning.
Tema TEMA.9.3
Senast uppdaterad: 2018-09-06