Sorteringsvanor, avfall

Källsortering i Hammarby sjöstad
Källsortering i Hammarby sjöstad. Foto: Svartpunkt
Stockholmarna källsorterar i högre grad än tidigare. De allra flesta källsorterar åtminstone returförpackningar och tidningspapper.
Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Sortering av förpackningar

IndikatorTEMA.9.3.12 Andel invånare som alltid eller oftast sorterar ut förpackningar
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 77 %2016

Sortering av matavfall

IndikatorTEMA.9.3.11 Andel invånare som alltid eller oftast sorterar ut matavfall
Senaste värdet: 32 %2016

Sortering av farligt avfall

IndikatorTEMA.9.3.6 Andelen hushåll i Stockholm som oftast eller alltid sorterar ut farligt avfall
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 87 %2016

Återlämning av förbrukade batterier

IndikatorTEMA.9.3.7 Andel invånare som oftast eller alltid återlämnar förbrukade batterier.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 92 %2016

Återvinning av elavfall

IndikatorTEMA.9.3.8 Andel invånare som oftast eller alltid lämnar elavfall till återvinning.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 91 %2016

Grovsopor till återvinningscentral

IndikatorTEMA.9.3.10 Andel invånare som oftast eller alltid lämnar grovsopor på återvinningscentralerna.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 86 %2016

Sortering av kartonger och pappersförpackningar

IndikatorTEMA.9.3.2 Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut kartonger och pappersförpackningar för återvinning.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 86 %2013

Sortering av glas och glasburkar

IndikatorTEMA.9.3.3 Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut glas och glasburkar för återvinning.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 91 %2013

Retur av burkar och glas

IndikatorTEMA.9.3.4 Andel invånare som oftast eller alltid pantar returburkar och returglas.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2004
Senaste värdet: 92 %2013

Sortering av förpackningar av metall och plast

IndikatorTEMA.9.3.5 Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut förpackningar av metall och plast till återvinning
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 76 %2013
Tema TEMA.9.3
Senast uppdaterad: 2019-05-23