Andel som sorterar ut farligt avfall

Indikatorn bygger på enkätundersökningar och visar andelen Stockholmare som uppger att de alltid eller oftast lämnar in sitt farliga avfall för omhändertagande.

Andelen hushåll i Stockholm som sorterar ut farligt avfall
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Miljö och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltningen. Brukarundersökning, trafikkontoret.

Kommentar

Andelen stockholmare som lämnar in farligt avfall har ökat med en procentenhet sedan förra mätningen 2010. Skillnaderna mellan stadsdelsområdena är stora, vilket talar för att det behövs riktade informationsinsatser i vissa stadsdelsområden.

43 procent av stockholmarna är ganska eller mycket missnöjda med möjligheten att lämna in farligt avfall. I innerstaden är missnöjet betydligt större.

Nästa enkät genomförs hösten 2016 och redovisas 2017.
Kompletterande indikator TEMA.9.3.6
Senast uppdaterad: 2016-11-18
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt