Sortering av farligt avfall

Indikatorn bygger på enkätundersökningar och visar andelen Stockholmare som uppger att de alltid eller oftast lämnar in sitt farliga avfall för omhändertagande.

Andelen hushåll i Stockholm som oftast eller alltid sorterar ut farligt avfall
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Miljö och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltningen. Brukarundersökning, trafikkontoret.
Kompletterande indikator TEMA.9.3.6
Senast uppdaterad: 2017-06-15
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt