Sortering av farligt avfall

Indikatorn bygger på enkätundersökningar och visar andelen Stockholmare som uppger att de alltid eller oftast lämnar in sitt farliga avfall för omhändertagande.
Andelen hushåll i Stockholm som oftast eller alltid sorterar ut farligt avfall
Datakälla: Miljö och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltningen. Brukarundersökning, trafikkontoret.
Indikator TEMA.9.3.6
Senast uppdaterad: 2019-05-23
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden