Sortering av farligt avfall

Indikatorn bygger på enkätundersökningar och visar andelen Stockholmare som uppger att de alltid eller oftast lämnar in sitt farliga avfall för omhändertagande.

Andelen hushåll i Stockholm som oftast eller alltid sorterar ut farligt avfall
Stadsdel Senaste värdet Datum
Hela Stockholm 87 2016
Älvsjö 83 2013
Bromma 82 2013
Östermalm 81 2013
Skarpnäck 81 2013
Spånga-Tensta 81 2013
Hässelby-Vällingby 80 2013
Kungsholmen 80 2013
Södermalm 79 2013
Enskede-Årsta-Vantör 76 2013
Hägersten-Liljeholmen 76 2013
Norrmalm 72 2013
Farsta 71 2013
Rinkeby-Kista 67 2013
Skärholmen 67 2013
Datakälla: Miljö och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltningen. Brukarundersökning, trafikkontoret.
Kompletterande indikator TEMA.9.3.6
Senast uppdaterad: 2017-06-15
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt