Sortering av farligt avfall

Indikatorn bygger på enkätundersökningar och visar andelen Stockholmare som uppger att de alltid eller oftast lämnar in sitt farliga avfall för omhändertagande.
Andelen hushåll i Stockholm som oftast eller alltid sorterar ut farligt avfall
Stadsdel Senaste värdet (%) Datum
Hela Stockholm  87 2016
Älvsjö  83 2013
Bromma  82 2013
Östermalm  81 2013
Skarpnäck  81 2013
Spånga-Tensta  81 2013
Hässelby-Vällingby  80 2013
Kungsholmen  80 2013
Södermalm  79 2013
Enskede-Årsta-Vantör  76 2013
Hägersten-Liljeholmen  76 2013
Norrmalm  72 2013
Farsta  71 2013
Rinkeby-Kista  67 2013
Skärholmen  67 2013
Datakälla: Miljö och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltningen. Brukarundersökning, trafikkontoret.
Indikator TEMA.9.3.6
Senast uppdaterad: 2018-11-22
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt