Sortering av farligt avfall

Indikatorn bygger på enkätundersökningar och visar andelen Stockholmare som uppger att de alltid eller oftast lämnar in sitt farliga avfall för omhändertagande.
Andelen hushåll i Stockholm som oftast eller alltid sorterar ut farligt avfall
Mätområde Datum Värde (%)
Hela Stockholm 2004 61
Hela Stockholm 2007 71
Hela Stockholm 2010 76
Hela Stockholm 2013 77
Hela Stockholm 2016 87
Bromma 2004 67
Bromma 2007 73
Bromma 2010 85
Bromma 2013 82
Enskede-Årsta-Vantör 2004 62
Enskede-Årsta-Vantör 2007 75
Enskede-Årsta-Vantör 2010 73
Enskede-Årsta-Vantör 2013 76
Farsta 2004 68
Farsta 2007 74
Farsta 2010 75
Farsta 2013 71
Hägersten-Liljeholmen 2004 63
Hägersten-Liljeholmen 2007 70
Hägersten-Liljeholmen 2010 77
Hägersten-Liljeholmen 2013 76
Hässelby-Vällingby 2004 72
Hässelby-Vällingby 2007 78
Hässelby-Vällingby 2010 81
Hässelby-Vällingby 2013 80
Kungsholmen 2004 50
Kungsholmen 2007 70
Kungsholmen 2010 76
Kungsholmen 2013 80
Norrmalm 2004 52
Norrmalm 2007 70
Norrmalm 2010 76
Norrmalm 2013 72
Rinkeby-Kista 2004 55
Rinkeby-Kista 2007 67
Rinkeby-Kista 2010 73
Rinkeby-Kista 2013 67
Skarpnäck 2004 62
Skarpnäck 2007 68
Skarpnäck 2010 76
Skarpnäck 2013 81
Skärholmen 2004 63
Skärholmen 2007 69
Skärholmen 2010 71
Skärholmen 2013 67
Spånga-Tensta 2004 71
Spånga-Tensta 2007 82
Spånga-Tensta 2010 77
Spånga-Tensta 2013 81
Södermalm 2004 54
Södermalm 2007 66
Södermalm 2010 73
Södermalm 2013 79
Älvsjö 2004 76
Älvsjö 2007 79
Älvsjö 2010 80
Älvsjö 2013 83
Östermalm 2004 64
Östermalm 2007 68
Östermalm 2010 73
Östermalm 2013 81
Datakälla: Miljö och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltningen. Brukarundersökning, trafikkontoret.
Diagram TEMA.9.3.6
Senast uppdaterad: 2018-09-06
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt