Återlämning av förbrukade batterier

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast lämnar in förbrukade batterier.

Andel invånare som oftast eller alltid återlämnar förbrukade batterier.
Stadsdel Senaste värdet Datum
Kungsholmen 93 2013
Hela Stockholm 92 2016
Hägersten-Liljeholmen 92 2013
Skarpnäck 90 2013
Bromma 89 2013
Spånga-Tensta 89 2013
Älvsjö 88 2013
Östermalm 87 2013
Hässelby-Vällingby 87 2013
Farsta 86 2013
Södermalm 84 2013
Norrmalm 84 2013
Enskede-Årsta-Vantör 83 2013
Skärholmen 80 2013
Rinkeby-Kista 77 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.9.3.7
Senast uppdaterad: 2017-06-09