Återlämning av förbrukade batterier

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast lämnar in förbrukade batterier.
Andel invånare som oftast eller alltid återlämnar förbrukade batterier.
Stadsdel Senaste värdet (%) Datum
Kungsholmen  93 2013
Hela Stockholm  92 2016
Hägersten-Liljeholmen  92 2013
Skarpnäck  90 2013
Bromma  89 2013
Spånga-Tensta  89 2013
Älvsjö  88 2013
Östermalm  87 2013
Hässelby-Vällingby  87 2013
Farsta  86 2013
Södermalm  84 2013
Norrmalm  84 2013
Enskede-Årsta-Vantör  83 2013
Skärholmen  80 2013
Rinkeby-Kista  77 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.9.3.7
Senast uppdaterad: 2017-06-09