Återlämning av förbrukade batterier

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast lämnar in förbrukade batterier.
Andel invånare som oftast eller alltid återlämnar förbrukade batterier.
Mätområde Datum Värde (%)
Hela Stockholm 2004 85
Hela Stockholm 2007 87
Hela Stockholm 2010 86
Hela Stockholm 2013 87
Hela Stockholm 2016 92
Bromma 2004 87
Bromma 2007 87
Bromma 2010 87
Bromma 2013 89
Enskede-Årsta-Vantör 2004 83
Enskede-Årsta-Vantör 2007 92
Enskede-Årsta-Vantör 2010 85
Enskede-Årsta-Vantör 2013 83
Farsta 2004 89
Farsta 2007 85
Farsta 2010 83
Farsta 2013 86
Hägersten-Liljeholmen 2004 87
Hägersten-Liljeholmen 2007 87
Hägersten-Liljeholmen 2010 93
Hägersten-Liljeholmen 2013 92
Hässelby-Vällingby 2004 84
Hässelby-Vällingby 2007 88
Hässelby-Vällingby 2010 87
Hässelby-Vällingby 2013 87
Kungsholmen 2004 85
Kungsholmen 2007 87
Kungsholmen 2010 89
Kungsholmen 2013 93
Norrmalm 2004 83
Norrmalm 2007 86
Norrmalm 2010 87
Norrmalm 2013 84
Rinkeby-Kista 2004 77
Rinkeby-Kista 2007 82
Rinkeby-Kista 2010 81
Rinkeby-Kista 2013 77
Skarpnäck 2004 82
Skarpnäck 2007 89
Skarpnäck 2010 90
Skarpnäck 2013 90
Skärholmen 2004 78
Skärholmen 2007 86
Skärholmen 2010 82
Skärholmen 2013 80
Spånga-Tensta 2004 82
Spånga-Tensta 2007 85
Spånga-Tensta 2010 83
Spånga-Tensta 2013 89
Södermalm 2004 86
Södermalm 2007 87
Södermalm 2010 84
Södermalm 2013 84
Älvsjö 2004 90
Älvsjö 2007 87
Älvsjö 2010 90
Älvsjö 2013 88
Östermalm 2004 84
Östermalm 2007 87
Östermalm 2010 85
Östermalm 2013 87
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.9.3.7
Senast uppdaterad: 2017-06-09