Återvinning av elavfall

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast lämnar in elavfall för återvinning.
Andel invånare som oftast eller alltid lämnar elavfall till återvinning.
Mätområde Datum Värde (%)
Hela Stockholm 2004 66
Hela Stockholm 2007 80
Hela Stockholm 2010 85
Hela Stockholm 2013 85
Hela Stockholm 2016 91
Bromma 2004 67
Bromma 2007 82
Bromma 2010 91
Bromma 2013 91
Enskede-Årsta-Vantör 2004 70
Enskede-Årsta-Vantör 2007 86
Enskede-Årsta-Vantör 2010 85
Enskede-Årsta-Vantör 2013 79
Farsta 2004 70
Farsta 2007 80
Farsta 2010 86
Farsta 2013 83
Hägersten-Liljeholmen 2004 67
Hägersten-Liljeholmen 2007 82
Hägersten-Liljeholmen 2010 90
Hägersten-Liljeholmen 2013 88
Hässelby-Vällingby 2004 76
Hässelby-Vällingby 2007 90
Hässelby-Vällingby 2010 90
Hässelby-Vällingby 2013 91
Kungsholmen 2004 55
Kungsholmen 2007 74
Kungsholmen 2010 89
Kungsholmen 2013 89
Norrmalm 2004 62
Norrmalm 2007 72
Norrmalm 2010 86
Norrmalm 2013 82
Rinkeby-Kista 2004 63
Rinkeby-Kista 2007 76
Rinkeby-Kista 2010 79
Rinkeby-Kista 2013 77
Skarpnäck 2004 65
Skarpnäck 2007 78
Skarpnäck 2010 84
Skarpnäck 2013 90
Skärholmen 2004 61
Skärholmen 2007 79
Skärholmen 2010 78
Skärholmen 2013 76
Spånga-Tensta 2004 75
Spånga-Tensta 2007 86
Spånga-Tensta 2010 85
Spånga-Tensta 2013 89
Södermalm 2004 60
Södermalm 2007 76
Södermalm 2010 81
Södermalm 2013 83
Älvsjö 2004 77
Älvsjö 2007 90
Älvsjö 2010 88
Älvsjö 2013 92
Östermalm 2004 67
Östermalm 2007 78
Östermalm 2010 81
Östermalm 2013 86
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.9.3.8
Senast uppdaterad: 2017-06-09