Grovsopor till återvinningscentral

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast lämnar grovsopor på återvinningscentralerna.

Andel invånare som oftast eller alltid lämnar grovsopor på återvinningscentralerna.
Färgruta Hela Stockholm
Indikator TEMA.9.3.10
Senast uppdaterad: 2009-04-03