Grovsopor till återvinningscentral

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast lämnar grovsopor på återvinningscentralerna.
Andel invånare som oftast eller alltid lämnar grovsopor på återvinningscentralerna.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.9.3.10
Senast uppdaterad: 2017-06-09