Grovsopor till återvinningscentral

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast lämnar grovsopor på återvinningscentralerna.

Andel invånare som oftast eller alltid lämnar grovsopor på återvinningscentralerna.
Stadsdel Senaste värdet Datum
Bromma 86 2013
Hela Stockholm 86 2016
Älvsjö 86 2013
Spånga-Tensta 85 2013
Hässelby-Vällingby 81 2013
Skarpnäck 74 2013
Farsta 73 2013
Hägersten-Liljeholmen 71 2013
Enskede-Årsta-Vantör 70 2013
Kungsholmen 69 2013
Skärholmen 68 2013
Östermalm 67 2013
Norrmalm 67 2013
Rinkeby-Kista 63 2013
Södermalm 59 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.9.3.10
Senast uppdaterad: 2017-06-09