Grovsopor till återvinningscentral

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast lämnar grovsopor på återvinningscentralerna.
Andel invånare som oftast eller alltid lämnar grovsopor på återvinningscentralerna.
Stadsdel Senaste värdet (%) Datum
Bromma  86 2013
Hela Stockholm  86 2016
Älvsjö  86 2013
Spånga-Tensta  85 2013
Hässelby-Vällingby  81 2013
Skarpnäck  74 2013
Farsta  73 2013
Hägersten-Liljeholmen  71 2013
Enskede-Årsta-Vantör  70 2013
Kungsholmen  69 2013
Skärholmen  68 2013
Östermalm  67 2013
Norrmalm  67 2013
Rinkeby-Kista  63 2013
Södermalm  59 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.9.3.10
Senast uppdaterad: 2017-06-09