Retur av burkar och glas

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast pantar returburkar och returglas.

Andel invånare som oftast eller alltid pantar returburkar och returglas.
Stadsdel Senaste värdet Datum
Hägersten-Liljeholmen 96 2013
Skarpnäck 95 2013
Skärholmen 95 2013
Spånga-Tensta 95 2013
Älvsjö 94 2013
Hässelby-Vällingby 94 2013
Farsta 94 2013
Hela Stockholm 92 2013
Enskede-Årsta-Vantör 92 2013
Södermalm 92 2013
Bromma 91 2013
Norrmalm 91 2013
Rinkeby-Kista 89 2013
Kungsholmen 89 2013
Östermalm 88 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.9.3.4
Senast uppdaterad: 2017-06-09