Retur av burkar och glas

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast pantar returburkar och returglas.
Andel invånare som oftast eller alltid pantar returburkar och returglas.
Stadsdel Senaste värdet (%) Datum
Hägersten-Liljeholmen  96 2013
Skarpnäck  95 2013
Skärholmen  95 2013
Spånga-Tensta  95 2013
Älvsjö  94 2013
Hässelby-Vällingby  94 2013
Farsta  94 2013
Hela Stockholm  92 2013
Enskede-Årsta-Vantör  92 2013
Södermalm  92 2013
Bromma  91 2013
Norrmalm  91 2013
Rinkeby-Kista  89 2013
Kungsholmen  89 2013
Östermalm  88 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.9.3.4
Senast uppdaterad: 2017-06-09