Sortering av förpackningar av metall och hårdplast

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut förpackningar av metall och hårdplast till återvinning.

Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut förpackningar av metall och hårdplast till återvinning.
Färgruta Hela Stockholm
Indikator TEMA.9.3.5
Senast uppdaterad: 2009-04-03