Sortering av förpackningar av metall och plast

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut förpackningar av metall och plast till återvinning.

Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut förpackningar av metall och plast till återvinning
Stadsdel Senaste värdet Datum
Spånga-Tensta 85 2013
Skarpnäck 82 2013
Hässelby-Vällingby 80 2013
Farsta 79 2013
Älvsjö 79 2013
Södermalm 76 2013
Hela Stockholm 76 2013
Hägersten-Liljeholmen 76 2013
Kungsholmen 76 2013
Norrmalm 74 2013
Rinkeby-Kista 74 2013
Skärholmen 74 2013
Östermalm 73 2013
Enskede-Årsta-Vantör 73 2013
Bromma 72 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

I 2016 års medborgarenkät ändrades svarsalternativen, så att alla typer av förpackningar läggs samman. Det innebär att tidsserien för olika förpackningstyper endast sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.9.3.5
Senast uppdaterad: 2017-06-15