Sortering av förpackningar av metall och plast

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut förpackningar av metall och plast till återvinning.
Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut förpackningar av metall och plast till återvinning
Stadsdel Senaste värdet (%) Datum
Spånga-Tensta  85 2013
Skarpnäck  82 2013
Hässelby-Vällingby  80 2013
Farsta  79 2013
Älvsjö  79 2013
Södermalm  76 2013
Hela Stockholm  76 2013
Hägersten-Liljeholmen  76 2013
Kungsholmen  76 2013
Norrmalm  74 2013
Rinkeby-Kista  74 2013
Skärholmen  74 2013
Östermalm  73 2013
Enskede-Årsta-Vantör  73 2013
Bromma  72 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

I 2016 års medborgarenkät ändrades svarsalternativen, så att alla typer av förpackningar läggs samman. Det innebär att tidsserien för olika förpackningstyper endast sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.9.3.5
Senast uppdaterad: 2017-06-15