Sortering av förpackningar av metall och plast

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut förpackningar av metall och plast till återvinning.
Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut förpackningar av metall och plast till återvinning
Mätområde Datum Värde (%)
Hela Stockholm 2004 52
Hela Stockholm 2007 63
Hela Stockholm 2010 70
Hela Stockholm 2013 76
Bromma 2004 45
Bromma 2007 61
Bromma 2010 67
Bromma 2013 72
Enskede-Årsta-Vantör 2004 57
Enskede-Årsta-Vantör 2007 64
Enskede-Årsta-Vantör 2010 69
Enskede-Årsta-Vantör 2013 73
Farsta 2004 59
Farsta 2007 68
Farsta 2010 77
Farsta 2013 79
Hägersten-Liljeholmen 2004 52
Hägersten-Liljeholmen 2007 65
Hägersten-Liljeholmen 2010 77
Hägersten-Liljeholmen 2013 76
Hässelby-Vällingby 2004 56
Hässelby-Vällingby 2007 68
Hässelby-Vällingby 2010 70
Hässelby-Vällingby 2013 80
Kungsholmen 2004 45
Kungsholmen 2007 62
Kungsholmen 2010 70
Kungsholmen 2013 76
Norrmalm 2004 41
Norrmalm 2007 56
Norrmalm 2010 66
Norrmalm 2013 74
Rinkeby-Kista 2004 59
Rinkeby-Kista 2007 69
Rinkeby-Kista 2010 72
Rinkeby-Kista 2013 74
Skarpnäck 2004 63
Skarpnäck 2007 68
Skarpnäck 2010 74
Skarpnäck 2013 82
Skärholmen 2004 67
Skärholmen 2007 78
Skärholmen 2010 71
Skärholmen 2013 74
Spånga-Tensta 2004 60
Spånga-Tensta 2007 70
Spånga-Tensta 2010 75
Spånga-Tensta 2013 85
Södermalm 2004 54
Södermalm 2007 59
Södermalm 2010 71
Södermalm 2013 76
Älvsjö 2004 53
Älvsjö 2007 66
Älvsjö 2010 75
Älvsjö 2013 79
Östermalm 2004 47
Östermalm 2007 52
Östermalm 2010 61
Östermalm 2013 73
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

I 2016 års medborgarenkät ändrades svarsalternativen, så att alla typer av förpackningar läggs samman. Det innebär att tidsserien för olika förpackningstyper endast sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.9.3.5
Senast uppdaterad: 2017-06-15