Sortering av glas och glasburkar

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut glas och glasburkar till återvinning.

Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut glas och glasburkar för återvinning.
Färgruta Hela Stockholm
Indikator TEMA.9.3.3
Senast uppdaterad: 2008-06-26