Sortering av glas och glasburkar

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut glas och glasburkar till återvinning.
Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut glas och glasburkar för återvinning.
Stadsdel Senaste värdet (%) Datum
Älvsjö  97 2013
Hägersten-Liljeholmen  96 2013
Norrmalm  95 2013
Kungsholmen  94 2013
Skarpnäck  94 2013
Bromma  93 2013
Hässelby-Vällingby  92 2013
Östermalm  92 2013
Spånga-Tensta  91 2013
Hela Stockholm  91 2013
Södermalm  89 2013
Skärholmen  88 2013
Farsta  88 2013
Enskede-Årsta-Vantör  86 2013
Rinkeby-Kista  79 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

I 2016 års medborgarenkät ändrades svarsalternativen, så att alla typer av förpackningar läggs samman. Det innebär att tidsserien för olika förpackningstyper endast sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.9.3.3
Senast uppdaterad: 2017-06-09