Sortering av glas och glasburkar

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut glas och glasburkar till återvinning.

Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut glas och glasburkar för återvinning.
Stadsdel Senaste värdet Datum
Älvsjö 97 2013
Hägersten-Liljeholmen 96 2013
Norrmalm 95 2013
Kungsholmen 94 2013
Skarpnäck 94 2013
Bromma 93 2013
Hässelby-Vällingby 92 2013
Östermalm 92 2013
Spånga-Tensta 91 2013
Hela Stockholm 91 2013
Södermalm 89 2013
Skärholmen 88 2013
Farsta 88 2013
Enskede-Årsta-Vantör 86 2013
Rinkeby-Kista 79 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

I 2016 års medborgarenkät ändrades svarsalternativen, så att alla typer av förpackningar läggs samman. Det innebär att tidsserien för olika förpackningstyper endast sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.9.3.3
Senast uppdaterad: 2017-06-09