Sortering av glas och glasburkar

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut glas och glasburkar till återvinning.
Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut glas och glasburkar för återvinning.
Mätområde Datum Värde (%)
Hela Stockholm 2004 85
Hela Stockholm 2007 89
Hela Stockholm 2010 90
Hela Stockholm 2013 91
Bromma 2004 88
Bromma 2007 87
Bromma 2010 90
Bromma 2013 93
Enskede-Årsta-Vantör 2004 87
Enskede-Årsta-Vantör 2007 87
Enskede-Årsta-Vantör 2010 90
Enskede-Årsta-Vantör 2013 86
Farsta 2004 82
Farsta 2007 89
Farsta 2010 89
Farsta 2013 88
Hägersten-Liljeholmen 2004 85
Hägersten-Liljeholmen 2007 91
Hägersten-Liljeholmen 2010 93
Hägersten-Liljeholmen 2013 96
Hässelby-Vällingby 2004 86
Hässelby-Vällingby 2007 92
Hässelby-Vällingby 2010 88
Hässelby-Vällingby 2013 92
Kungsholmen 2004 87
Kungsholmen 2007 91
Kungsholmen 2010 93
Kungsholmen 2013 94
Norrmalm 2004 82
Norrmalm 2007 91
Norrmalm 2010 90
Norrmalm 2013 95
Rinkeby-Kista 2004 81
Rinkeby-Kista 2007 85
Rinkeby-Kista 2010 82
Rinkeby-Kista 2013 79
Skarpnäck 2004 85
Skarpnäck 2007 88
Skarpnäck 2010 88
Skarpnäck 2013 94
Skärholmen 2004 83
Skärholmen 2007 91
Skärholmen 2010 79
Skärholmen 2013 88
Spånga-Tensta 2004 87
Spånga-Tensta 2007 88
Spånga-Tensta 2010 89
Spånga-Tensta 2013 91
Södermalm 2004 89
Södermalm 2007 86
Södermalm 2010 96
Södermalm 2013 89
Älvsjö 2004 87
Älvsjö 2007 92
Älvsjö 2010 90
Älvsjö 2013 97
Östermalm 2004 77
Östermalm 2007 87
Östermalm 2010 88
Östermalm 2013 92
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

I 2016 års medborgarenkät ändrades svarsalternativen, så att alla typer av förpackningar läggs samman. Det innebär att tidsserien för olika förpackningstyper endast sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.9.3.3
Senast uppdaterad: 2017-06-09