Sortering av kartonger och pappersförpackningar

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut kartonger och pappersförpackningar till återvinning.

Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut kartonger och pappersförpackningar för återvinning.
Färgruta Hela Stockholm
Indikator TEMA.9.3.2
Senast uppdaterad: 2008-06-26