Sortering av kartonger och pappersförpackningar

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut kartonger och pappersförpackningar till återvinning.

Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut kartonger och pappersförpackningar för återvinning.
Stadsdel Senaste värdet Datum
Spånga-Tensta 91 2013
Älvsjö 90 2013
Norrmalm 89 2013
Hägersten-Liljeholmen 88 2013
Östermalm 88 2013
Södermalm 88 2013
Skarpnäck 88 2013
Hässelby-Vällingby 87 2013
Bromma 87 2013
Hela Stockholm 86 2013
Kungsholmen 86 2013
Skärholmen 86 2013
Farsta 85 2013
Enskede-Årsta-Vantör 83 2013
Rinkeby-Kista 73 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

I 2016 års medborgarenkät ändrades svarsalternativen, så att alla typer av förpackningar läggs samman. Det innebär att tidsserien för olika förpackningstyper endast sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.9.3.2
Senast uppdaterad: 2017-06-09