Sortering av kartonger och pappersförpackningar

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut kartonger och pappersförpackningar till återvinning.
Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut kartonger och pappersförpackningar för återvinning.
Stadsdel Senaste värdet (%) Datum
Spånga-Tensta  91 2013
Älvsjö  90 2013
Norrmalm  89 2013
Hägersten-Liljeholmen  88 2013
Östermalm  88 2013
Södermalm  88 2013
Skarpnäck  88 2013
Hässelby-Vällingby  87 2013
Bromma  87 2013
Hela Stockholm  86 2013
Kungsholmen  86 2013
Skärholmen  86 2013
Farsta  85 2013
Enskede-Årsta-Vantör  83 2013
Rinkeby-Kista  73 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

I 2016 års medborgarenkät ändrades svarsalternativen, så att alla typer av förpackningar läggs samman. Det innebär att tidsserien för olika förpackningstyper endast sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.9.3.2
Senast uppdaterad: 2017-06-09