Sortering av kartonger och pappersförpackningar

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut kartonger och pappersförpackningar till återvinning.
Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut kartonger och pappersförpackningar för återvinning.
Mätområde Datum Värde (%)
Hela Stockholm 2004 76
Hela Stockholm 2007 82
Hela Stockholm 2010 84
Hela Stockholm 2013 86
Bromma 2004 73
Bromma 2007 83
Bromma 2010 78
Bromma 2013 87
Enskede-Årsta-Vantör 2004 74
Enskede-Årsta-Vantör 2007 80
Enskede-Årsta-Vantör 2010 85
Enskede-Årsta-Vantör 2013 83
Farsta 2004 75
Farsta 2007 80
Farsta 2010 82
Farsta 2013 85
Hägersten-Liljeholmen 2004 75
Hägersten-Liljeholmen 2007 78
Hägersten-Liljeholmen 2010 87
Hägersten-Liljeholmen 2013 88
Hässelby-Vällingby 2004 78
Hässelby-Vällingby 2007 85
Hässelby-Vällingby 2010 83
Hässelby-Vällingby 2013 87
Kungsholmen 2004 71
Kungsholmen 2007 83
Kungsholmen 2010 87
Kungsholmen 2013 86
Norrmalm 2004 70
Norrmalm 2007 83
Norrmalm 2010 86
Norrmalm 2013 89
Rinkeby-Kista 2004 73
Rinkeby-Kista 2007 79
Rinkeby-Kista 2010 81
Rinkeby-Kista 2013 73
Skarpnäck 2004 79
Skarpnäck 2007 83
Skarpnäck 2010 82
Skarpnäck 2013 88
Skärholmen 2004 76
Skärholmen 2007 87
Skärholmen 2010 81
Skärholmen 2013 86
Spånga-Tensta 2004 89
Spånga-Tensta 2007 87
Spånga-Tensta 2010 86
Spånga-Tensta 2013 91
Södermalm 2004 77
Södermalm 2007 81
Södermalm 2010 86
Södermalm 2013 88
Älvsjö 2004 82
Älvsjö 2007 86
Älvsjö 2010 85
Älvsjö 2013 90
Östermalm 2004 74
Östermalm 2007 80
Östermalm 2010 86
Östermalm 2013 88
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

I 2016 års medborgarenkät ändrades svarsalternativen, så att alla typer av förpackningar läggs samman. Det innebär att tidsserien för olika förpackningstyper endast sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.9.3.2
Senast uppdaterad: 2017-06-09