Sortering av tidningar och papper för återvinning

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut tidningar och papper för återvinning.

Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut tidningar och papper för återvinning.
Färgruta Hela Stockholm
Indikator TEMA.9.3.1
Senast uppdaterad: 2008-06-26