Sortering av tidningar och papper för återvinning

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut tidningar och papper för återvinning.

Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut tidningar och papper för återvinning.
Stadsdel Senaste värdet Datum
Hägersten-Liljeholmen 95 2013
Norrmalm 94 2013
Skarpnäck 94 2013
Älvsjö 94 2013
Kungsholmen 93 2013
Enskede-Årsta-Vantör 93 2013
Bromma 92 2013
Östermalm 92 2013
Södermalm 91 2013
Farsta 91 2013
Hela Stockholm 91 2016
Spånga-Tensta 90 2013
Hässelby-Vällingby 89 2013
Skärholmen 88 2013
Rinkeby-Kista 74 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.9.3.1
Senast uppdaterad: 2017-06-09