Sortering av tidningar och papper för återvinning

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut tidningar och papper för återvinning.
Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut tidningar och papper för återvinning.
Stadsdel Senaste värdet (%) Datum
Hägersten-Liljeholmen  95 2013
Norrmalm  94 2013
Skarpnäck  94 2013
Älvsjö  94 2013
Kungsholmen  93 2013
Enskede-Årsta-Vantör  93 2013
Bromma  92 2013
Östermalm  92 2013
Södermalm  91 2013
Farsta  91 2013
Hela Stockholm  91 2016
Spånga-Tensta  90 2013
Hässelby-Vällingby  89 2013
Skärholmen  88 2013
Rinkeby-Kista  74 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.9.3.1
Senast uppdaterad: 2017-06-09