Sortering av tidningar och papper för återvinning

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut tidningar och papper för återvinning.
Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut tidningar och papper för återvinning.
Mätområde Datum Värde (%)
Hela Stockholm 2004 93
Hela Stockholm 2007 93
Hela Stockholm 2010 91
Hela Stockholm 2013 91
Hela Stockholm 2016 91
Bromma 2004 94
Bromma 2007 96
Bromma 2010 90
Bromma 2013 92
Enskede-Årsta-Vantör 2004 92
Enskede-Årsta-Vantör 2007 91
Enskede-Årsta-Vantör 2010 92
Enskede-Årsta-Vantör 2013 93
Farsta 2004 93
Farsta 2007 92
Farsta 2010 90
Farsta 2013 91
Hägersten-Liljeholmen 2004 93
Hägersten-Liljeholmen 2007 93
Hägersten-Liljeholmen 2010 96
Hägersten-Liljeholmen 2013 95
Hässelby-Vällingby 2004 96
Hässelby-Vällingby 2007 93
Hässelby-Vällingby 2010 90
Hässelby-Vällingby 2013 89
Kungsholmen 2004 96
Kungsholmen 2007 96
Kungsholmen 2010 94
Kungsholmen 2013 93
Norrmalm 2004 94
Norrmalm 2007 94
Norrmalm 2010 92
Norrmalm 2013 94
Rinkeby-Kista 2004 79
Rinkeby-Kista 2007 87
Rinkeby-Kista 2010 81
Rinkeby-Kista 2013 74
Skarpnäck 2004 90
Skarpnäck 2007 93
Skarpnäck 2010 91
Skarpnäck 2013 94
Skärholmen 2004 90
Skärholmen 2007 92
Skärholmen 2010 81
Skärholmen 2013 88
Spånga-Tensta 2004 94
Spånga-Tensta 2007 92
Spånga-Tensta 2010 86
Spånga-Tensta 2013 90
Södermalm 2004 95
Södermalm 2007 95
Södermalm 2010 94
Södermalm 2013 91
Älvsjö 2004 94
Älvsjö 2007 95
Älvsjö 2010 92
Älvsjö 2013 94
Östermalm 2004 93
Östermalm 2007 94
Östermalm 2010 92
Östermalm 2013 92
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.9.3.1
Senast uppdaterad: 2017-06-09