Buller i skolor och förskolor

Diagrammet visar andelen av de skolor och förskolor som inspekterats som har förhöjda bullernivåer i förhållande till vad som rekommenderas i Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Uppgifterna omfattar både kommunala och privata verksamhetsutövare.
Andel inspekterade skolor och förskolor med anmärkning gällande buller.
Datum Värde (%)
2015 33
2016 46
2017 42
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

2017 inspekterades 276 skolor och förskolor, av dessa fick 42 procent anmärkningar gällande buller. Det vanligaste problemet är bullrande ventilationsaggregat och fläktar.
Indikator TEMA.5.1.10
Senast uppdaterad: 2018-08-29
Tema Delmål