Bostadens temperatur

Diagrammet visar andelen stockholmare som anser att bostadens temperatur i allmänhet är dålig eller mycket dålig. Data hämtas från stadens miljöenkät som genomförs vart tredje år.

Andel stockholmare som anser att bostadens temperatur är dålig eller mycket dålig
Färgruta Totalt
Färgruta Bostadsrättsförening
Färgruta Kommunal hyresrätt
Färgruta Privat hyresrätt
Färgruta Småhus/villa/radhus
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen.

Kommentar

13 procent av stockholmarna upplever problem med bostadens temperatur. 67 procent av dessa anser att det är för kallt under vinterhalvåret medan 32 procent av de som upplever problem anser att det är för varmt under sommarhalvåret. Problemen upplevs större av boende i hyresrätter än av de som bor i bostadsrätt eller småhus.
Indikator TEMA.5.4.3
Senast uppdaterad: 2016-03-04