Bostadens temperatur

Diagrammet visar andelen stockholmare som anser att bostadens temperatur i allmänhet är ganska dålig eller mycket dålig. Data hämtas från stadens miljöenkät som genomförs vart tredje år.
Andel stockholmare som anser att bostadens temperatur är ganska dålig eller mycket dålig
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen.

Kommentar

16 procent av stockholmarna upplever problem med bostadens temperatur. Problemen upplevs större av boende i hyresrätter än av de som bor i bostadsrätt eller småhus.
Indikator TEMA.5.4.3
Senast uppdaterad: 2017-10-27