Luftkvalitet i bostaden

Diagrammet visar andelen stockholmare som anser att luftkvaliteten i den egna bostaden är dålig eller mycket dålig. Data hämtas från stadens miljöenkät som genomförs vart tredje år.

Andel stockholmare som anser att luftkvaliteten i bostaden är dålig eller mycket dålig.
Färgruta Totalt
Färgruta Bostadsrättsförening
Färgruta Kommunal hyresrätt
Färgruta Privat hyresrätt
Färgruta Småhus/villa/radhus
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen.

Kommentar

Totalt sju procent av stockholmarna upplever problem med bostadens luftkvalitet.
Problemen upplevs större av boende i hyresrätter än av de som bor i bostadsrätt eller småhus. 10 till 11 procent av boende i hyresrätt upplever problem medan motsvarande siffra för boende i bostadsrätt och småhus är 6 respektive 1 procent. Största problemet enligt enkäten är att eget matos sprids i bostaden, därefter tobaksrök eller annan lukt från grannar följt av att luften känns instängd eller unken.
Indikator TEMA.5.4.2
Senast uppdaterad: 2016-03-04