Oönskad tobaksrök i bostaden

Andel invånare som oftast eller alltid besväras av tobaksrök i bostaden.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.5.4.11
Senast uppdaterad: 2011-06-29