Oro för strålning från kraftledningar och mobilmaster

Andel invånare som oftast eller alltid oroar sig för strålning från kraftledningar och mobilmaster.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

5 % av stockholmarna uppger att de ofta eller alltid oroar sig för strålning från kraftledningar eller mobilmaster. Kvinnor oroar sig mer än män och det finns en tendens att barnfamiljer oroar sig mer än hushåll utan barn.
Indikator TEMA.5.4.12
Senast uppdaterad: 2011-06-29
Kontakt
  • Miljöförvaltningen