Miljögifter

Kemikalier finns i produkter och byggmaterial i våra hem och på våra arbetsplatser. Vissa kemikalier i vår omgivning kan tas upp och lagras i kroppen till exempel via inandning av partiklar och damm. Vi utsätts också för kemikalier via maten vi äter.

Miljögifterna som finns i människokroppen kan mätas i till exempel blod, urin eller bröstmjölk. Ofta hittas många olika kemikalier i människokroppen fast i låga halter.

De halter som hittas i bröstmjölk är låga och betyder inte att det finns någon fara med att amma.

Indikatorer

Kvicksilver i fisk

IndikatorTEMA.5.5.4 Kvicksilverhalter i 1-kilos gädda (mg/kg).
Tema TEMA.5.5
Senast uppdaterad: 2018-03-15
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt

Dokument