Radonkontrollerade flerbostadsfastigheter

Indikatorn visar flerbostadsfastigheter med radonresultat registrerade i miljöförvaltningens radonregister. Fastigheterna ska vara kontrollerade avseende radon och årsmedelvärdet ska vara under 200 bq/m3 luft. I kategorin ej godkända fastigheter ingår även fastigheter som behöver göra kompletterande mätningar.
Andel radonkontrollerade flerbostadsfastigheter i staden
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Av stadens totalt 10 637 flerbostadsfastigheter, både privatägda och kommunala, har nu 76 procent kontrollerats avseende radon. Vilket gör att målet har nåtts. Andelen fastigheter i staden med godkända halter uppgår till 62 procent. 14 procent är ännu inte godkända vilket innefattar både fastigheter som har radonvärden över 200 Bq/m3 luft och fastigheter som behöver göra kompletterande mätningar. Miljöförvaltningens riktade tillsyn fortsätter för att säkerställa att alla flerbostadsfastigheter har radonvärden under riktvärdet.
Indikator TEMA.5.3.3
Senast uppdaterad: 2016-03-24
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tema