Radonkontrollerade flerbostadsfastigheter

Indikatorn visar flerbostadsfastigheter med radonresultat registrerade i miljöförvaltningens radonregister. Fastigheterna ska vara kontrollerade avseende radon och årsmedelvärdet ska vara under 200 bq/m3 luft. I kategorin ej godkända fastigheter ingår även fastigheter som behöver göra kompletterande mätningar.
Andel radonkontrollerade flerbostadsfastigheter i staden
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Av stadens ca 11 000 flerbostadsfastigheter, både privatägda och kommunala, har nu 87 procent kontrollerats avseende radon. Andelen fastigheter i staden med uppmätta och godkända halter uppgår till 72 procent. 15 procent har radonvärden över 200 Bq/m3 luft.
Indikator TEMA.5.3.3
Senast uppdaterad: 2018-09-12
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tema