Energianvändning och energiproduktion

Energiförsörjningen i Stockholm baseras i allt högre utsträckning på förnybar energi. Omkring hälften av energin är förnyelsebar.
Av det totala värmebehovet i bebyggelsen försörjs cirka 80 procent av fjärrvärme, 15 procent av el och resten av eldningsolja. Trenden är tydlig: eldningsolja fasas ut och ersätts av fjärrvärme eller värmepumpar.

Indikatorer

Tema TEMA.8.2
Senast uppdaterad: 2019-09-26
Kontakt
Tema

Dokument

Solstaden i Järva

En utvärdering av Stockholm stads satsning på solceller. Rapport från Stockholms miljöförvaltning 2016.