Elproduktion från solceller

Stockholms stad har satt upp solceller på taken till till ett antal hus runtom i staden. 75 anläggningar har satts upp av Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholms hamnar, Fastighetskontoret och Micasa. Sedan 2013 registreras elproduktionen från anläggningarna i ett gemensamt uppföljningssystem.

I kartverktyget nedan kan du själv se produktionen just nu eller jämföra olika stadsdelar, fastighetsägare och anläggningar.

Elproduktion från solceller per fastighetsägare
Färgruta Svenska Bostäder
Färgruta Familjebostäder
Färgruta Fastighetskontoret
Färgruta Stockholms Hamnar
Färgruta Micasa
Datakälla: SLB Analys

Kommentar

Fler och fler anläggningar har tillkommit sedan 2013. I dagsläget finns 75 anslutna anläggningar. Energiproduktionen har ökat kontinuerligt år för år. Under 2016 producerades nära 1300 MWh solenergi vid dessa anläggningar.

Kartverktyg

Indikator TEMA.8.2.18
Senast uppdaterad: 2017-04-25

Dokument

Solstaden i Järva

En utvärdering av Stockholm stads satsning på solceller. Rapport från Stockholms miljöförvaltning 2016.