Stadens egen energianvändning

Stockholms stad har som mål att minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst 10 procent till 2020.

Indikatorer

Köpt energi totalt

IndikatorTEMA.8.1.5 Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter, ej graddagskorrigerad
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 1874 GWh2017

Köpt energi totalt (graddagskorrigerad)

IndikatorTEMA.8.1.1 Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter. Energi för uppvärmning är graddagskorrigerad.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet: 1950 GWh2017

Fastigheternas energianvändning

IndikatorTEMA.8.1.2 Energianvändning i stadens fastigheter per kvadratmeter
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 169 kWh/m22017

Köpt energi i stadens bostadsbolag

IndikatorTEMA.8.1.5 Köpt energi (graddagskorrigerat medelvärde) för Stockhols stads bostadsbolag.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 159 kWh/m²2017

Miljömärkt el

IndikatorTEMA.8.1.4 Andel miljömärkt el i stadens egna verksamheter
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2001
Senaste värdet: 100 %2015
Tema TEMA.8.1
Senast uppdaterad: 2018-08-16
Kontakt
Tema