Stadens egen energianvändning

Stockholms stad har som mål att minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst 10 procent till 2020.

Indikatorer

Köpt energi totalt

Indikator TEMA.8.1.5 Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter, ej graddagskorrigerad
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 1896 GWh2016

Köpt energi totalt (graddagskorrigerad)

Indikator TEMA.8.1.1 Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter. Energi för uppvärmning är graddagskorrigerad.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 1942 GWh2016

Fastigheternas energianvändning

Indikator TEMA.8.1.2 Energianvändning i stadens fastigheter per kvadratmeter
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 172 kWh/m22016

Köpt energi i stadens bostadsbolag

Indikator TEMA.8.1.5 Köpt energi (graddagskorrigerat medelvärde) för Stockhols stads bostadsbolag.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 162 kWh/m²2016

Miljömärkt el

Kompletterande indikator TEMA.8.1.4 Andel miljömärkt el i stadens egna verksamheter
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2001
Senaste värdet: 100 %2015
Delområde TEMA.8.1
Senast uppdaterad: 2017-09-08
Kontakt