Stadens egen energianvändning

Stockholms stad har som mål att minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst 10 procent till 2020.

Indikatorer

Köpt energi totalt

IndikatorTEMA.8.1.5 Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter, ej graddagskorrigerad
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 1862 GWh2018

Köpt energi totalt (graddagskorrigerad)

IndikatorTEMA.8.1.1 Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter. Energi för uppvärmning är graddagskorrigerad.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet: 1945 GWh2018

Fastigheternas energianvändning

IndikatorTEMA.8.1.2 Energianvändning i stadens fastigheter per kvadratmeter
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 167 kWh/m22018

Köpt energi i stadens bostadsbolag

IndikatorTEMA.8.1.5 Köpt energi (graddagskorrigerat medelvärde) för Stockhols stads bostadsbolag.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 157 kWh/m²2018

Miljömärkt el

IndikatorTEMA.8.1.4 Andel miljömärkt el i stadens egna verksamheter
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2001
Senaste värdet: 100 %2018
Tema TEMA.8.1
Senast uppdaterad: 2019-02-22
Kontakt
Tema