Stadens egen energianvändning

Utställning om energi
Energiinformation i Tekniska nämndhuset
Stockholms stad har som mål att minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst 10 procent till 2020.

Indikatorer

Köpt energi totalt

IndikatorTEMA.8.1.5 Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter, ej temperaturkorrigerad
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet: 1808 GWh2019

Köpt energi totalt - temperaturkorrigerad

IndikatorTEMA.8.1.1 Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter. Energi för uppvärmning är temperaturkorrigerad.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet: 1927 GWh2019

Energianvändning per kvadratmeter

IndikatorTEMA.8.1.2 Energianvändning i stadens fastigheter per kvadratmeter - temperaturkorrigerad
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 167 kWh/m22019

Köpt energi i stadens bostadsbolag

IndikatorTEMA.8.1.5 Köpt energi (graddagskorrigerat medelvärde) för Stockhols stads bostadsbolag.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 156 kWh/m²2019

Miljömärkt el

IndikatorTEMA.8.1.4 Andel miljömärkt el i stadens egna verksamheter
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2001
Senaste värdet: 100 %2019
Tema TEMA.8.1
Senast uppdaterad: 2020-05-19
Kontakt
Tema