Energianvändning per kvadratmeter

Indikatorn visar temperaturkorrigerad energianvändning per kvadratmeter i stadens fastigheter. Här ingår energi för uppvärmning, varmvatten, fjärrkyla och fastighetsel till exempel belysning. Indikatorn omfattar kommunägda bostäder och lokaler.

Data sammanställs från årsredovisningar från de tre kommunala bostadsbolagen Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder samt från SISAB, MICASA, fastighetskontoret, kyrkogårdsförvaltningen, Stockholms Hamnar och SGA Fastigheter. Kvadratmeterytan utgörs av bostadsarea (BOA) och lokalarea (LOA) för bostadsbolagen samt bruksarea (BRA) för övriga lokaler. Från och med 2016 ingår även St Erik Markutveckling i statistiken.

Temperaturkorrigerad energianvändning innebär att hänsyn tas till ökat värmebehov under kallare år.

Energianvändning i stadens fastigheter per kvadratmeter - temperaturkorrigerad
Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen

Kommentar

Stadens mål innebär att energianvändningen i den egna verksamheten ska minska med tio procent från år 2015 till och med år 2019. Den gröna målbanan i diagrammet visar även det tidigare målet, att minska energianvändningen med tio procent till år 2015 jämfört med år 2011.

Sedan basåret 2015 har energianvändningen per kvadratmeter minskat med fyra procent.

Under den tidigare målperioden 2011-2015 minskade energianvändningen med tolv procent.

Indikator TEMA.8.1.2
Senast uppdaterad: 2020-05-19
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt