Fastigheternas energianvändning

Indikatorn visar klimatkorrigerad energianvändning per kvadratmeter i stadens fastigheter. Här ingår energi för uppvärmning, varmvatten, fjärrkyla och fastighetsel till exempel belysning. Indikatorn omfattar kommunägda bostäder och lokaler.

Data sammanställs från årsredovisningar från de tre kommunala bostadsbolagen Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder samt från SISAB, MICASA, fastighetskontoret, kyrkogårdsförvaltningen, Stockholms Hamnar och SGA Fastigheter. Kvadratmeterytan utgörs av bostadsarea (BOA) och lokalarea (LOA) för bostadsbolagen samt bruksarea (BRA) för övriga lokaler.

Energianvändning i stadens fastigheter per kvadratmeter
Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen

Kommentar

Under den tidigare miljöprogramsperioden 2011-2015 minskade fastigheternas klimatkorrigerade energianvändning med 12 procent. Därefter har energianvändningen minskat ytterligare. Från och med 2016 ingår även St Erik Markutveckling i statistiken.
Indikator TEMA.8.1.2
Senast uppdaterad: 2019-02-20
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt