Fastigheternas energianvändning

Indikatorn visar klimatkorrigerad energianvändning per kvadratmeter i stadens fastigheter. Här ingår energi för uppvärmning, varmvatten, fjärrkyla och fastighetsel till exempel belysning. Indikatorn omfattar kommunägda bostäder och lokaler.

Data sammanställs från årsredovisningar från de tre kommunala bostadsbolagen Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder samt från SISAB, MICASA, fastighetskontoret, kyrkogårdsförvaltningen, Stockholms Hamnar och SGA Fastigheter.

Energianvändning i stadens fastigheter per kvadratmeter
Mätområde Datum Värde
Totalt 2010 205
Totalt 2011 197
Totalt 2012 192
Totalt 2013 188
Totalt 2014 180
Totalt 2015 174
Totalt 2016 172
Uppvärmning och varmvatten 2010 163
Uppvärmning och varmvatten 2011 157
Uppvärmning och varmvatten 2012 149
Uppvärmning och varmvatten 2013 145
Uppvärmning och varmvatten 2014 136
Uppvärmning och varmvatten 2015 131
Uppvärmning och varmvatten 2016 135
Fjärrkyla 2010 1,10
Fjärrkyla 2011 1,10
Fjärrkyla 2012 1,00
Fjärrkyla 2013 1,10
Fjärrkyla 2014 1,10
Fjärrkyla 2015 1,10
Fjärrkyla 2016 1,00
El 2010 40,8
El 2011 39,3
El 2012 42,0
El 2013 41,8
El 2014 42,3
El 2015 41,1
El 2016 36,1
Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen

Kommentar

Fastigheternas klimatkorrigerade energianvändning har minskat med ca 12 procent mellan 2011 och 2015. Den totala energianvändningen är ca 173 kWh/m2 varav värme och varmvatten 131 kWh/m2, el 41 kWh/m2 och kyla 1 kWh/m2.

Kvadratmeterytan utgörs av bostadsarea (BOA) och lokalarea (LOA) för bostadsbolagen samt bruksarea (BRA) för övriga lokaler. Kvadratmeterytan 2016 var totalt 9 535 663 m2 varav 5 308 007 m2 är BOA/LOA. Från och med 2016 ingår även St Erik Markutveckling i statistiken.

Kommunfullmäktige har för bostadsbolagen ett mål på 144 kWh/m2,BOA-LOA för energi till uppvärmning, tappvarmvatten och komfortkyla till år 2019. Utfallet för 2016 är 154,2 kWh/m2,BOA-LOA.
Indikator TEMA.8.1.2
Senast uppdaterad: 2017-09-06
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt