Fastigheternas energianvändning

Indikatorn visar klimatkorrigerad energianvändning per kvadratmeter i stadens fastigheter. Här ingår energi för uppvärmning, varmvatten, fjärrkyla och fastighetsel till exempel belysning. Indikatorn omfattar kommunägda bostäder och lokaler.

Data sammanställs från årsredovisningar från de tre kommunala bostadsbolagen Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder samt från SISAB, MICASA, fastighetskontoret, kyrkogårdsförvaltningen, Stockholms Hamnar och SGA Fastigheter. Kvadratmeterytan utgörs av bostadsarea (BOA) och lokalarea (LOA) för bostadsbolagen samt bruksarea (BRA) för övriga lokaler.

Energianvändning i stadens fastigheter per kvadratmeter
Mätområde Datum Värde (kWh/m2)
Totalt 2010 205
Totalt 2011 197
Totalt 2012 192
Totalt 2013 188
Totalt 2014 180
Totalt 2015 174
Totalt 2016 172
Totalt 2017 169
Uppvärmning och varmvatten 2010 163
Uppvärmning och varmvatten 2011 157
Uppvärmning och varmvatten 2012 149
Uppvärmning och varmvatten 2013 145
Uppvärmning och varmvatten 2014 136
Uppvärmning och varmvatten 2015 131
Uppvärmning och varmvatten 2016 135
Uppvärmning och varmvatten 2017 132
Fjärrkyla 2010 1,10
Fjärrkyla 2011 1,10
Fjärrkyla 2012 1,00
Fjärrkyla 2013 1,10
Fjärrkyla 2014 1,10
Fjärrkyla 2015 1,10
Fjärrkyla 2016 1,00
Fjärrkyla 2017 0,80
El 2010 40,8
El 2011 39,3
El 2012 42,0
El 2013 41,8
El 2014 42,3
El 2015 41,1
El 2016 36,1
El 2017 36,2
Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen

Kommentar

Under den tidigare miljöprogramsperioden 2011-2015 minskade fastigheternas klimatkorrigerade energianvändning med 12 procent. Därefter har energianvändningen minskat ytterligare. Från och med 2016 ingår även St Erik Markutveckling i statistiken.
Indikator TEMA.8.1.2
Senast uppdaterad: 2018-03-21
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt