Köpt energi i stadens bostadsbolag

Indikatorn visar graddagskorrigerat medelvärde för energianvändningen per kvadratmeter i Stockholms stads kommunala bostadsbolag Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem. I indikatorn ingår energi för uppvärmning, tappvarmvatten och fjärrkyla. Energianvändningen relateras till BOA-LOA (bostadsarea och lokalarea)
Köpt energi (graddagskorrigerat medelvärde) för Stockhols stads bostadsbolag.
Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen

Kommentar

Energianvändningen i stadens bostadsbolag har minskat marginellt sedan 2015.
Indikator TEMA.8.1.5
Senast uppdaterad: 2019-02-22
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt