Köpt energi i stadens bostadsbolag

Indikatorn visar graddagskorrigerat medelvärde för energianvändningen per kvadratmeter i Stockholms stads kommunala bostadsbolag Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem. I indikatorn ingår energi för uppvärmning, tappvarmvatten och fjärrkyla.
Köpt energi (graddagskorrigerat medelvärde) för Stockhols stads bostadsbolag.
Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen

Kommentar

Energianvändningen i stadens bostadsbolag är oförändrad sedan 2015.
Indikator TEMA.8.1.5
Senast uppdaterad: 2018-08-16
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt