Köpt energi totalt - temperaturkorrigerad

Indikatorn visar den totala mängden inköpt energi för de kommunala verksamheterna. Här ingår både förvaltningar och kommunägda bolag. Elanvändningen omfattar även process-el, exempelvis för gatubelysning och vattenrening.

Energi för uppvärmning är temperaturkorrigerad, vilket innebär att hänsyn har tagits till ökat värmebehov under kallare år.

Från och med 2015 ingår bara den el staden använder själv, den el som säljs vidare är avräknad. El för värme och processvärme (Stockholm Vatten) ingår i värmeposten.

Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter. Energi för uppvärmning är temperaturkorrigerad.
Mätområde Datum Värde (GWh)
Totalt 2010 2210
Totalt 2011 2159
Totalt 2012 2082
Totalt 2013 2043
Totalt 2014 1981
Totalt 2015 1907
Totalt 2016 1953
Totalt 2017 1951
Totalt 2018 1945
Totalt 2019 1927
Uppvärmning och varmvatten 2010 1562
Uppvärmning och varmvatten 2011 1504
Uppvärmning och varmvatten 2012 1407
Uppvärmning och varmvatten 2013 1363
Uppvärmning och varmvatten 2014 1299
Uppvärmning och varmvatten 2015 1298
Uppvärmning och varmvatten 2016 1335
Uppvärmning och varmvatten 2017 1323
Uppvärmning och varmvatten 2018 1308
Uppvärmning och varmvatten 2019 1313
Fjärrkyla 2010 9
Fjärrkyla 2011 9
Fjärrkyla 2012 9
Fjärrkyla 2013 10
Fjärrkyla 2014 11
Fjärrkyla 2015 10
Fjärrkyla 2016 10
Fjärrkyla 2017 8
Fjärrkyla 2018 12
Fjärrkyla 2019 10
El 2010 639
El 2011 646
El 2012 666
El 2013 669
El 2014 671
El 2015 599
El 2016 608
El 2017 620
El 2018 624
El 2019 604
Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen

Kommentar

Stadens mål innebär att energianvändningen i den egna verksamheten ska minska med tio procent från år 2015 till och med år 2019. Den gröna målbanan i diagrammet visar även det tidigare målet, att minska energianvändningen med tio procent till och med år 2015 jämfört med år 2011.

Under 2019 minskade den temperaturkorrigerade energianvändningen med en procent jämfört med året innan. Sedan basåret 2015 har dock energianvändningen istället ökat med en procent.

Orsakerna till ökningen är bland annat att S:t Eriks Markutveckling har tillkommit i beräkningsunderlaget (2016), samt att Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms Parkering och Stokab har utökat sina verksamheter. I Stockholm Parkerings fall handlar det om installation av nya laddstationer som motverkar utsläpp och därmed är positiva för miljön. Därutöver har det tillkommit ny byggnadsyta, i huvudsak nya bostäder. Den förvaltade arean ökade med 2,4 procent 2015-2019.

Under den tidigare målperioden 2011-2015 minskade den temperaturkorrigerade energianvändningen med elva procent. Minskningen beror dels på energieffektiviseringar och dels på utförsäljning av stadens fastigheter.

Indikator TEMA.8.1.1
Senast uppdaterad: 2020-05-19
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt