Köpt energi totalt

Indikatorn visar den totala mängden inköpt energi för de kommunala verksamheterna. Här ingår både förvaltningar och kommunägda bolag. Elanvändningen omfattar även process-el, exempelvis för gatubelysning och vattenrening. Energianvändningen är inte graddagskorrigerad. Från och med 2015 ingår bara den el staden använder själv (den el som säljs vidare är avräknad).

Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter, ej graddagskorrigerad
Mätområde Datum Värde
Totalt 2010 2372
Totalt 2011 2052
Totalt 2012 2034
Totalt 2013 1991
Totalt 2014 1868
Totalt 2015 1778
Totalt 2016 1896
Uppvärmning och varmvatten 2010 1724
Uppvärmning och varmvatten 2011 1358
Uppvärmning och varmvatten 2012 1366
Uppvärmning och varmvatten 2013 1312
Uppvärmning och varmvatten 2014 1186
Uppvärmning och varmvatten 2015 1146
Uppvärmning och varmvatten 2016 1253
Fjärrkyla 2010 9
Fjärrkyla 2011 9
Fjärrkyla 2012 9
Fjärrkyla 2013 10
Fjärrkyla 2014 11
Fjärrkyla 2015 10
Fjärrkyla 2016 10
El 2010 639
El 2011 684
El 2012 668
El 2013 559
El 2014 672
El 2015 622
El 2016 633
Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen

Kommentar

Under den tidigare miljöprogramsperioden 2012-2015 minskade energianvändningen med omkring 13 procent (ej graddagskorrigerat). Minskningen beror dels på energieffektiviseringar och dels på utförsäljning av stadens fastigheter.

Stadens nya mål innebär att energianvändningen ska minska med 10 procent från 2015 till 2019.
Under 2016 ökade dock energianvändningen. Orsakerna till detta är bland annat att S:t Eriks Markutveckling har tillkommit i beräkningsunderlaget med ca 220 000 kvm. Samt att Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Parkering AB och Stokab AB har utökat sina verksamheter. I Stockholm Parkering ABs fall handlar det om laddstationer som motverkar utsläpp och därför är positiva för miljön. Därutöver har det tillkommit ca 40 000 kvm byggnadsyta som i huvudsak består av nya bostäder.
Indikator TEMA.8.1.5
Senast uppdaterad: 2017-09-08
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt